Nahoru
Domů Aktuálně objednat E-Recept Registrace Prevence a Očkování Průkazy Závodní péče sociální Lázně info Ceník Ke stažení 

MUDr. Markéta Pechová

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

Náměstí T. G. Masaryka 115
Veselí nad Lužnicí, PSČ 391 81

tel.: 732 632 660

sestra: Kateřina Němcová   sestra(a)ordinacepechova(,)cz

Zpět

COVID-19

MÁTE-LI JAKÝKOLIV Z NÁSLEDUJÍCÍ PŘÍZNAKŮ ONEMOCNĚNÍ COVID-19, ZŮSTAŇTE DOMA, OSOBNĚ DO ORDINACE NECHOĎTE.

Šíření nakažlivé nemoci v úmyslu, ale i nedbalosti je trestným činem dle §152 trestního zákoníku.

 • TEPLOTA VYŠŠÍ NEŽ 37,3°C
 • SUCHÝ KAŠEL
 • DUŠNOST
 • BOLEST HLAVY
 • ÚNAVA, MALÁTNOST
 • ZTRÁTA ČICHU A CHUTI
 • PRŮJEM ČI ZVRACENÍ

KONTAKTUJTE NÁS V ORDINAČNÍCH HODINÁCH – EMAILEM, PŘÍPADNĚ TELEFONICKY.
Z důvodu vytížení personálu, buďte prosím při volání trpěliví.

Postup ohledně vyšetření na nákazu COVID-19 nebo nutnost karanténních opatření je možné konzultovat s hygienickou stanicí v Táboře – 384 712 410.

KOMUNIKACE S ORDINACÍ PRAKTICKÉHO LÉKAŘE V DOBĚ PANDEMIE COVID-19 info zde»
KARANTÉNA A IZOLACE COVID-19 info zde»
E-NESCHOPENKA A E-RECEPT V SOUVISLOSTI S PANDEMIÍ COVID-19 info zde»
JAK NA DOMÁCÍ LÉČBU PŘI INFEKCI DÝCHACÍCH CEST U DOSPĚLÝCH COVID-19 info zde»
KDY A JAK DO NEMOCNICE? COVID-19 info zde»
PREVENCE A PSYCHOHYGIENA V DOBĚ PANDEMICKÝCH OPATŘENÍ COVID-19 info zde»

Informační linka ke koronaviru 1221 je k dispozici každý den od 8 do 19 hodin.

Aktuální informace https://koronavirus.mzcr.cz/ »

Očkování COVID - po prodělaném onemocnění COVID-19 je vhodné s očkováním vyčkat min. 3 měsíce od onemocnění. Během této doby je naprostá většina z nás chráněna tzv. postinfekční imunitou a není vhodné se vystavovat případným, i když ojedinělým, nežádoucím účinkům vakcíny.

Fakta o mRNA vakcíně proti COVID-19 info zde»

Stažení Certifikátu po dokončeném očkování »

Antigenní test

Antigenní testy slouží k odhalení bezpříznakového člověka – přenašeče. Nedá se podle něj poznat, jestli jste onemocnění v minulosti prodělali.

Kam se objednat na antigenní test?

 • po předchozí domluvě do naší ordinace
 • nebo využijte síť odběrových míst

Antigenní test na covid-19

- můj test je negativní info zde»
- můj test je pozitivní info zde»


více informací» skrýt
PCR test

I nadále platí, že osoby s příznaky onemocnění kontaktují svého praktického lékaře, nebo hygienickou stanici a bude jim vystavena žádanka na PCR test.
Osoby v karanténě musí 5. – 7. den absolvovat PCR test, který indikuje praktický lékař nebo hygienická stanice.

Laboratorní diagnostika v akutní fázi onemocnění COVID-19 se v současnosti opírá pouze o přímý průkaz nukleové kyseliny SARS-CoV-2 (RT-PCR).
Diagnostika metodou RT-PCR je nejdůležitější metodou pro vyšetřování podezřelých případů, včetně bezpříznakových. Výsledek testu ale monitoruje pouze okamžitý stav jedince v době odběru.

PCR Test na covid-19

můj test je negativní info zde»
můj test je pozitivní info zde»


více informací» skrýt
Odběr protilátek

Ve většině případů COVID-19 jsou protilátky po prodělaném onemocnění detekovatelné až za 2-3 týdny od počátku příznaků a jejich přítomnost ukazuje na dříve prodělanou infekci.
Sérologické testy – nepřímý průkaz - vzhledem k několikadennímu intervalu od prvních příznaků do nástupu protilátkové odpovědi (takzvané imunologické okno), mají pouze podpůrnou roli.
Výsledky takových testů je třeba pro stanovení diagnózy akutního onemocnění COVID-19 vždy ověřit přímým průkazem viru (RT-PCR). Úhrada za vyšetření protilátek jde na vrub žadateli o vyšetření.


více informací» skrýt
Kam se objednat na test?

Tábor»

České Budějovice»

Jindřichův Hradec»


Síť odběrových míst»

Na odběrové místo se dostavte vlastním vozem či pěšky. Nejezděte MHD a nevystavujte riziku nákazy ostatní osoby. S sebou nezapomeňte osobní doklady a respirátor. Dodržujte nadále pravidla domácí karantény a vyčkejte příchodu SMS s výsledkem.

Jakmile budete informováni o výsledku testu, kontaktujte svého praktického lékaře a domluvte se na dalším postupu.
Je-li Váš výsledek pozitivní, je Vám nařízena izolace v trvání minimálně 14 dnů od dne, kdy byl proveden odběr. Pro její ukončení je zároveň nutné, abyste byli alespoň 3 dny bez klinických příznaků onemocnění. Je-li Váš výsledek negativní, je nutné postupovat individuálně a dle domluvy s praktickým lékařem.


více informací» skrýt
Co je COVID-19 a koho ohrožuje?

COVID-19 je vysoce infekční onemocnění, které je způsobeno koronavirem SARS-CoV-2. První případ byl identifikován v čínském Wu-chanu v prosinci 2019. Od té doby se virus rozšířil po celém světě.

Mezi ohrožené skupiny patří zejména senioři, chronicky nemocní či osoby s oslabenou imunitou. Kromě věku patří mezi hlavní rizikové faktory obezita (BMI nad 30) a kouření, z nemocí pak špatně kompenzovaný diabetes, špatně kompenzovaná hypertenze, chronické onemocnění plic (CHOPN – chronická obstrukční plicní nemoc), nádorová onemocnění, onemocnění ledvin a dále jsou to pacienti po transplantacích. Děti bývají obvykle bezpříznakové, nebo mívají jen mírný průběh. Výjimečně se ale u nich mohou objevit závažné reakce imunitního systému. Proto bychom se měli chránit úplně všichni.

U 40–60 % osob může onemocnění COVID-19 probíhat bezpříznakově, nebo jen s mírnými příznaky, které nemusí být vždy snadné odlišit od příznaků jiných respiračních infekcí (chřipka, nachlazení).
Avšak i u mladších jedinců může být průběh onemocnění velmi závažný s nutností hospitalizace.

Jak se mohu nakazit?
011_COV_infografika_jak_se_mohu_nakazit_primy_kontakt.pdf Virus způsobující COVID-19 se přenáší především přímo kapénkami», které vznikají, když nakažená osoba kašle, kýchá nebo vydechuje. Tyto kapénky jsou příliš těžké na to, aby zůstávaly ve vzduchu, a rychle padají na podlahy nebo povrchy.
Můžete se nakazit vdechováním viru, pokud jste v těsné blízkosti osoby, která má COVID-19, nebo nepřímo dotýkáním» se kontaminovaných povrchů a následně očima, nosem nebo ústy.


více informací» skrýt
Příznaky

Pokud se u vás projeví vážné příznaky, neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc. Před návštěvou lékaře nebo zdravotnického zařízení vždy nejdříve zavolejte, nechoďte do ordinace osobně.

První příznaky se objevují obvykle 5-6 dní od nákazy, přičemž inkubační doba se pohybuje od 2 do 14 dní. Již 2 dny před výskytem prvních příznaků je nakažený člověk infekční pro své okolí.

Mezi nejčastější příznaky onemocnění COVID-19 patří:
horečka, suchý dráždivý kašel, bolest hlavy a únava.

Dalšími možnými příznaky jsou:
bolest v krku, bolest kloubů, svalů a zad, nechutenství, průjem, či zánět spojivek, ztráta chuti a čichu - nemusí se vyskytovat u všech nemocných nebo hned od počátku onemocnění.

Mezi vážné příznaky pak patří bolest nebo tlak na hrudi, dušnost, ztráta řeči nebo schopnost pohybu.

Hlavní příznaky (horečka a bolesti) obvykle do 14 dní vymizí. Suchý kašel a únava ale mohou přetrvávat i déle - týdny až měsíce. Závažné příznaky a stavy vyžadující hospitalizaci pak vyžadují delší léčbu, 3-6 týdnů i déle.

POZOR! Zejména u nejvyšších věkových skupin se může nákaza koronavirem projevit netypicky. Proto je třeba sledovat nejen změny teploty, ale i psychický stav. Typické projevy onemocnění COVID-19 mohou být zejména u lidí nad 80 let minimální či zcela chybět, taktéž zvýšená teplota nemusí být přítomna.


více informací» skrýt
Léčba mírných a středně závažných příznaků

Dostatečně odpočívejte, pijte hodně tekutin, k léčbě horečky a bolesti je vhodný paracetamol v dávkování 500mg 2tbl. 3-4x denně, zvyšte příjem vitaminu C, D a zinku.
Pokud se Vaše příznaky náhle zhorší nebo se u Vás projeví dušnost, promluvte si se svým lékařem telefonicky.

K návratu k plnému zdraví si dejte dostatek času – snažte se nemít na sebe příliš vysoké nároky a pokud můžete, odpočívejte. Pro všeobecné zdraví a také uzdravení se z onemocnění covid-19 je důležitá zdravá vyvážená strava. Snažte se jíst hodně různě barevného ovoce a zeleniny, nejméně 5–7 porcí denně (ale více je také vhodné). Při zotavování jsou velmi důležitá jídla, která mají vysoký obsah proteinů, jako je maso, ryby, luštěniny, sýr a vegetariánské masové náhrady, protože Vám pomohou znovu nabrat sílu.

Jak na domácí léčbu při infekci dýchacích cestu u dopělých info zde»


více informací» skrýt
Prevence

 • ROZESTUPY - společenský odstup – alespoň 1-2 metry od osob, s nimiž nežijete. To je důležité především ve vnitřních prostorách. Je tomu tak z toho důvodu, že vzduch není na rozdíl od vnějšího prostředí nepřetržitě nahrazován čerstvým.
 • RUCE - Mytí rukou – Jedna z nejdůležitějších věcí, které můžete pro zastavení šíření viru udělat.
 • Abyste virus zabili, pečlivě si myjte ruce mýdlem alespoň 20 sekund. Pokud nejsou mýdlo a voda v danou chvíli dostupné, použijte alkoholový gel (dezinfekci rukou) s 60% nebo vyšším obsahem alkoholu. Jakmile to však bude možné, umyjte si ruce mýdlem a vodou.
 • ROUŠKY - Pomáhají zachytit kapénky a aerosoly, které se uvolňují při kašli, kýchání nebo mluvení a mohou přenášet virus. Když kašlete, jsou z Vašich úst uvolňovány kapénky, které mohou přistávat na površích nebo být vdechovány jinými osobami. Nošení roušky tak může pomoci chránit ostatní osoby v případě, že jste přenašeči viru, aniž byste o tom věděli.
 • IMUNITA – posilujte svou imunitu zdravým životním stylem a přísunem vitamínů. Neméně důležitý je dostatek spánku a průběžné celoroční otužování.
 • VĚTRÁNÍ – v prostorách, kde je více lidí, doma, na pracovišti, v dopravních prostředcích, ve škole, v čekárnách atd. často větrejte! Snižuje se tím koncentrace viru v prostředí.
 • DEZINFEKCE POVRCHŮ
 • OČKOVÁNÍ - žádná z registrovaných vakcín neobsahuje živý virus, proto není možné, aby v důsledku její aplikace došlo k onemocnění covid-19.

více informací» skrýt


Možnosti rehabilitace u pacientů po prodělaném COVID-19 info zde»

K onemocnění COVID-19 a samotnému původci SARS-CoV-2 je každý den publikována řada článků a odborných publikací. Mnoho potřebných údajů a znalostí o viru a onemocnění však zatím zůstává dále nejasných a odpovědi na otázky typu, například co je zdrojem onemocnění, zda imunita po onemocnění je dlouhodobá a zda protilátky mají ochranný účinek atd. odborníci stále hledají.

Zdroje informací:

https://koronavirus.mzcr.cz»

http://www.pneumologie.cz/stranka/722/dulezite-informace/»

http://szu.cz/tema/prevence/2019ncov»

https://www.svl.cz/informace-pro-pacienty/»