Nahoru
Domů Aktuálně objednat E-Recept Registrace Prevence a Očkování Průkazy Závodní péče sociální Lázně info Ceník Ke stažení 

MUDr. Markéta Pechová

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

Náměstí T. G. Masaryka 115
Veselí nad Lužnicí, PSČ 391 81

tel.: 732 632 660

sestra: Kateřina Němcová   sestra(a)ordinacepechova(,)cz

Zpět

Prohlídky do zaměstnání

Pracovnělékařské prohlídky (dále „PLP“) slouží k posouzení zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání či zaměstnance k vykonávané práci.

Legislativa závazná pro zaměstnavatele i poskytovatele PLS:

  • Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 79/2013 Sb. o pracovnělékařských službách v platném znění, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 180/2015 Sb o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným, kojícím a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvím zaměstnancům Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
  • NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
  • NV č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
  • NV č. 291/2015 Sb o ochraně zdraví před neionizujícím zářením