Nahoru
Domů Aktuálně objednat E-Recept Registrace Prevence a Očkování Průkazy Závodní péče sociální Lázně info Ceník Ke stažení 

MUDr. Markéta Pechová

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

Náměstí T. G. Masaryka 115
Veselí nad Lužnicí, PSČ 391 81

tel.: 732 632 660, lekar(a)ordinacepechova(,)cz

zdr. sestra: Kateřina Němcová, sestra(a)ordinacepechova(,)cz

Zpět

Lázně

Lázeňská léčba je nenárokovou léčebnou možností, která podléhá schválení revizního lékaře Vaší zdravotní pojišťovny.

Možnosti úhrady lázeňské péče

 • komplexní lázeňská léčba ( KLL) je plně hrazena ze zdravotního pojištění, poskytuje se na základě doporučení ambulantního specialisty; pokud si pacient platí sociální pojištění, je mu na dobu lázeňského pobytu vystavena pracovní neschopnost ( v lázeňském zařízení ).
 • příspěvková lázeňská léčba (PLL) – ze zdravotního pojištění je hrazeno lékařské vyšetření a léčebné procedury, ubytování a stravu si hradí klient sám, na lázeňský pobyt je potřeba si vzít dovolenou nebo neplacené volno
 • samoplátce – klient si plně hradí sám léčebné procedury, ubytování i stravu, úhrada za vystavení návrhu k lázeňské léčbě či vyjádření PL o vhodnosti balneoterapie - dle platného ceníku

Zda bude na základě Návrhu na lázeňskou péči schválena komplexní nebo příspěvková péče, závisí na aktuálním zdravotním stavu pacienta a jeho zhodnocení podle Indikačního seznamu pro lázeňskou péči.


více informací» skrýt

Návrh na lázeňskou péči

Návrh na lázeňskou péči sepisuje pro zdravotní pojišťovnu navrhující lékař – obvykle jde o registrujícího praktického lékaře, a to na základě doporučení ambulantního specialisty.

Tento návrh musí schválit revizní lékař zdravotní pojišťovny, u kterého je žadatel o lázeňskou péči pojištěn. Revizní lékař posoudí, zda jsou splněny podmínky indikačního seznamu, uvedena všechna potřebná vyšetření a nebrání-li léčení nějaká skutečnost.

KLL - Platnost návrhu je 1 měsíc od data vystavení ( první stupeň naléhavosti ) nebo platí 3 měsíce (druhý stupeň naléhavosti).
Délka pobytu závisí na diagnóze, nejčastěji trvá lázeňský pobyt 21 nebo 28 dní.

Lázeňský prvopobyt je nutné zrealizovat do 6 měsíců (při komplikacích do 12 měsíců) po operaci nebo úrazu.

PLL – platnost návrhu je 6 měsíců od data vystavení.

Co vzít s sebou k sepsání návrhu na lázeňskou léčbu?

 • Doporučení ambulantního specialisty k lázeňské léčbě - ne starší 3 měsíců!
  • musí být uvedena diagnóza, pro kterou je Vám lázeňská léčba navrhována
  • musí být uvedena indikace, na jejímž základě je Vám lázeňská léčba navrhována
  • musí být uveden způsob poskytnutí (komplexní nebo příspěvkové)
  • vhodné je uvedení lázeňského místa, kde budete pobyt absolvovat (měla by být uvedena 2 lázeňská místa určená pro léčení dané nemoci )
  • vhodné je uvedení i výsledků vyžadovaných vyšetření uvedených v záhlaví u jednotlivých indikačních skupin nemocí
 • U osob starších 70 let věku je nutné jednoznačné stanovisko internisty nebo geriatra ke schopnosti pojištěnce absolvovat lázeňskou léčebně rehabilitační péči – jeho souhlas s lázeňskou léčbou. Souhlas internisty s lázeňskou léčbou je vhodné přinést s sebou k sepsání Návrhu na lázeňskou péči ( žádanku vystavíme předem ).
 • U pacientů s onkologickým onemocněním je nutný též souhlas onkologa/hematologa s lázeňskou léčbou.

více informací» skrýt

Lázně a obezita

Lázeňská léčba je hrazena jen u dětí.
Redukce hmotnosti může být i podmínkou pro navržení a následné schválení lázeňského pobytu. V některých případech je nutné, aby pacient zhubnul. Konkrétně v indikační skupině VII/7 – koxartróza a gonartróza vyhláška podmiňuje návrh a úhradu při opakovaném pobytu v lázních doložením skutečnosti, že pacient sBMI vyšším než 30 zhubnul od posledního pobytu o 5 %. U obezity při BMI vyšším než 35 je nutné snížení hmotnosti o 10% od posledního léčebného pobytu.
Totéž platí pro pacienty s problémy pohybového ústrojí (indikační skupina VII/9 – chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu v soustavné ambulantní rehabilitační péči) nebo např. pro lázeňskou léčbu hypertenze nebo diabetu, kde spolu obezita a zhoršování zdravotního stavu úzce souvisí.


více informací» skrýt

Zdroj:
Vyhláška č. 2/2015 Sb. o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče