Nahoru
Domů Aktuálně objednat E-Recept Registrace Prevence a Očkování Průkazy Závodní péče sociální Lázně info Ceník Ke stažení 

MUDr. Markéta Pechová

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

Náměstí T. G. Masaryka 115
Veselí nad Lužnicí, PSČ 391 81

tel.: 732 632 660

sestra: Kateřina Němcová   sestra(a)ordinacepechova(,)cz

Zpět

Sociální problematika

POJISTNÉ A NEPOJISTNÉ DÁVKY SOCIÁLNÍ PODPORY


Tento odkaz Vám orientačně zobrazí nárok na dávku
https://www.uradprace.cz/web/cz/socialni-poradce »

Nejčastěji řešíte

Jak podat žádost?
Žádost o některou dávku podává klient sám na příslušném kontaktní pracovišti ÚP či OSSZ, nikoli lékař.

A) Žádost o příspěvek na péči, průkaz OZP, příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku se podává prostřednictvím kontaktního pracoviště úřadu práce; žádost lze také vyplnit prostřednictvím internetových formulářů na stránkách úřadu práce

K prohlídce týkající se příspěvku o péči si můžete vytisknout a vyplnit následující formuláře
Hodnocení soběstačnosti - ADL dle Barthelové   zde»   zde»
Test instrumentálních všedních činností - IADL dle Lawsona a Bodyho   zde»   zde»

B) Žádost o invalidní důchod se podává prostřednictvím OSSZ podle místa trvalého bydliště; žádost se podává osobně (případně je možné k tomuto úkonu zmocnit jinou osobu na základě udělené plné moci). Vhodné je objednat se předem https://objednani.cssz.cz/ »

Zdroje pro více informací:


více informací» skrýt

DOMÁCÍ PÉČE, PEČOVATELSKÁ SLUŽBA A PŮJČOVNY KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK


Domácí zdravotní péče

Domácí zdravotní péči
https://www.custodium.cz/zarizeni/domaci-zdravotni-pece-veseli-nad-luznici/ »
indikuje registrující praktický lékař, případně lékař při propouštění z nemocnice (po dobu 14 dní, dále cestou registrujícího praktického lékaře).
Lékař zároveň rozhoduje o rozsahu poskytování domácí zdravotní péče.

Domácí zdravotní péče je službou plně hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. Péče je určena pro klienty, kteří mají zdravotní problém, který lze řešit docházením sestry domácí zdravotní péče do místa pobytu klienta, bez omezení pro věkovou kategorii klientů.

Při zajišťování domácí zdravotní péče spolupracujeme s TEP, centrum sociálních služeb, Veselí nad Lužnicí http://www.tep-veseli.cz/domaci_pece.php »

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba je typ sociální služby, která je poskytovaná klientům se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, či klientům jinak společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit kvalitu jejich života, případně je v maximální možné míře do společnosti začlenit.

Při zajišťování pečovatelské služby spolupracujeme s TEP, centrum sociálních služeb, Veselí nad Lužnicí http://www.tep-veseli.cz/pecovatelska_sluzba.php »

Půjčovny kompenzačních pomůcek

Půjčovna při TEP, centrum sociálních služeb, Veselí nad Lužnicí
http://www.tep-veseli.cz/pujcovna.php »

Půjčovny v okrese Tábor odkaz zde »

Brožura Chci zůstat doma

je určena zejména seniorům a jejich blízkým, kterým přináší stručný a praktický návod na to, jak postupovat v situaci, kdy již potřebují péči druhé osoby, či jsou sami těmi, kteří péči budou poskytovat info zde»

Další užitečné informace naleznete například i zde:
Domácí zdravotní péče hrazená pojišťovnou https://www.custodium.cz/navody/domaci-pece/ » - Půjčovny kompenzačních pomůcek
https://www.custodium.cz/navody/kompenzacni-pomucky-mohou-hodne-zmenit/ »
Příspěvěk na péči (příspěvek pro pečovatele o seniory)
https://www.custodium.cz/navody/prispevek-na-peci/ »
Přehledně zpracované informace s aktuálními a funkčními kontakty pro ambulantní, terénní i pobytové služby pro seniory v celé ČR https://www.custodium.cz/ »


více informací» skrýt

PÉČE O NEVYLÉČITELNĚ NEMOCNÉ – PALIATIVNÍ PÉČE


Domácí hospicová péče je zdravotně sociální služba, která je určena nevyléčitelně nemocným, u kterých byla ukončena tzv. kurativní léčba – léčba vedoucí k uzdravení a byla doporučena léčba paliativní. Péče je klientům zajišťována v domácím prostředí ve spolupráci s jejich blízkými, kteří mohou a chtějí celodenně pečovat o svého nejbližšího.

Při zajišťování paliativní péče spolupracujeme s Hospicovou domácí péči sv. Kleofáše, o.p.s. https://www.kleofas.cz/ » a s Domácím hospicem Jordán, o.p.s. https://www.hospicjordan.cz/cz/index.php »

Další informace zde:


více informací» skrýt