Nahoru
Domů Aktuálně objednat E-Recept Registrace Prevence a Očkování Průkazy Závodní péče sociální Lázně info Ceník Ke stažení 

MUDr. Markéta Pechová

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

Náměstí T. G. Masaryka 115
Veselí nad Lužnicí, PSČ 391 81

tel.: 732 632 660

sestra: Kateřina Němcová   sestra(a)ordinacepechova(,)cz

Zpět

Naše ordinace

 • Naše pracoviště je nestátní zdravotnické zařízení se specializací v oboru všeobecné praktické lékařství.
 • Jsme držiteli akreditace pro vzdělávání lékařů v oboru všeobecného praktického lékařství.
 • Jsme zapojeni do Programu kvality péče AKORD VZP ČR.
 • Pro komunikaci s ostatními zdravotnickými zařízeními využíváme e-Zprávu.
 • Nabízíme možnost bezhotovostních plateb pomocí aplikace Trisbee info zde»
 • V čekárně je k dispozici bezplatné Wi-Fi připojení k internetu.

MUDr. Markéta Pechová

 • 2012 promoce na 1. LF Univerzity Karlovy v Praze
 • 2016 atestace ze všeobecného praktického lékařství
 • 2017-2018 kurz pracovního lékařství IPVZ v Praze
 • licence ČLK k výkonu soukromé praxe a lektora v oboru všeobecné praktické lékařství
 • diplom celoživotního vzdělávání ČLK a SVL ČSL JEP
 • člen České lékařské komory, Společnosti praktických lékařů ČSL JEP a Společnosti všeobecného lékařství ČSL JEP
 • od 2021 spolupráce s Hospicem sv. Kleofáše pro oblast Veselska a Soběslavska

Kateřina Němcová - zdravoní sestra

 • 1995 ukončeno studium na SZŠ v Táboře
 • 1995 - 2021 zdravotní sestra na chirurgickém oddělení a interní ambulanci Nemocnice v Táboře
 • od 2021 zdravotní sestra v ordinaci praktického lékaře pro dospělé

Poskytujeme tyto lékařské služby

 • Komplexní léčebně-preventivní péči
 • Léčbu akutních a chronických onemocnění
 • Dispenzární péči (pacienti s vysokým krevním tlakem, diabetici 2.typu, pacienti s poruchou metabolismu tuků, poruchou štítné žlázy, apod.)
 • Předoperační vyšetření
 • Prohlídky k potvrzení řidičského průkazu, zbrojního pasu, plavebního průkazu, k vystavení zdravotního (potravinářského) průkazu
 • Posudkovou činnost - pro vzdělávání, profesní průkazy (hasiči, elektrikáři, řidiči VZV, myslivecká stráž, a další), tělesnou výchovu a sport (výkonnostní a organizovaný sport), pro účely správy sociálního zabezpečení, úřadu práce
 • Komplexní pracovnělékařskou péči – pracovnělékařské prohlídky zaměstnanců, dohled a kontroly pracovišť, poradenství, apod.
 • Možnost objednat se na vyšetření, elektronický objednávací systém, eRecept
 • Návštěvní službu v domácnosti pro imobilní pacienty, v ostatních případech za úhradu – dle platného ceníku

Dále poskytujeme:

 • Odběry biologického materiálu
 • EKG (elektrokardiografie)
 • Tlakový holter – 24hodinová monitorace krevního tlaku
 • ABI – vyšetření tepen dolních končetin, měření prokrvení končetin
 • Spirometrie – vyšetření plicních funkcí
 • Vyšetření pulsním oxymetrem – stanovení saturace krve kyslíkem
 • Vyšetření hladiny krevního cukru
 • Vyšetření glykovaného hemoglobinu (tzv. „dlouhého cukru“)
 • Vyšetření srdečních enzymů při podezření na srdeční selhávání
 • Vyšetření D-Dimerů – při podezření na plicní embolii nebo žilní trombózu
 • Vyšetření StrepTestem
 • Vyšetření CRP – vyšetření jednoho z parametrů zánětu
 • Vyšetření INR (Quick) - vyšetření krevní srážlivosti z prstu
 • Vyšetření stolice na skryté (okultní) krvácení (TOKS)
 • Vyšetření moči analyzátorem Laura Smart
 • Vyšetření moči mikrobiologicky v Incubator Cultura - M
 • Vyšetření poruch spánku – spánkové apnoe
 • Laser k ošetření bolestivých stavů pohybového aparátu
 • Ošetření neregistrovaných osob v akutním případě a ošetření nepojištěných osob za úhradu – dle platného ceníku

Očkujeme proti tetanu, záškrtu, černému kašli, chřipce, pneumokokovým onemocněním, klíšťové meningoencefalitidě, hepatitidě typu A i B, planým neštovicím, meningokokovým nákazám, rakovině děložního čípku a příušnicím.

Po domluvě provádíme i některá další očkování do zahraničí – např. očkování proti vzteklině, japonské encefalitidě, břišnímu tyfu (vyjma žluté zimnice a tuberkulózy).

Smluvní pojišťovny

 • 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
 • 201 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
 • 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
 • 207 Oborová zdravotní pojišťovna
 • 211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
 • 213 Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

Oznamování změn

Neprodleně, prosím, oznamte sestře každou změnu telefonního či emailového kontaktu, zdravotní pojišťovny, změnu druhu zdravotního pojištění, změnu bydliště, apod., a to nejpozději do 14 dnů od provedené změny.